Održana edukacija studenata u sklopu Europskog projekta KulTERRA

Novosti

8 minuta čitanja

U suradnji s Gradom Buzetom u srijedu 23. svibnja 2018. godine dr.sc. Klara Trošt Lesić održala je radionicu za studente druge i treće godine Fakulteta ekonomije i turizma “dr. Mijo Mirković” iz Pule, u sklopu Europskog projekta KulTERRA. Cilj radionice bio je upoznati studente s aktivnostima na projektu i uključiti ih u proces kreiranja novog turističkog proizvoda i događanja u Kaštelu “Petrapiloza” metodom dizajna doživljaja.

Studenti – potencijalni posjetitelji budućih sadržaja

S ciljem upravljanja projektom i Kaštelom Petrapiloza kao budućim turističkim proizvodom u skladu s načelima održivog razvoja, Grad Buzet je identificirao studente kao jednu od skupina dionika i s njima održao radionicu. Prethodno je posjećena lokacija u pratnji Meri Vivoda, više savjetnice za razvojne projekte Grada Buzeta,  koja je studentima pokazala ruševine dvorca i objasnila buduće radove. Studente je također pozdravila pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Elena Grah Ciliga, prof. i objasnila ima ciljeve Europskog projekta KulTERRA u sklopu kojeg se revitaliziraju dva značajna kaštela u Istri, ovaj u Buzetu i kaštel Morosini-Grimani u Općini Svetvinčenat.

 

Kreiranje novih turističkih sadržaja preokrenutom metodom dizajna doživljaja

Na radionici je korištena preokrenuta metoda dizajna doživljaja, na kojoj su studenti kao jedni od ključnih dionika i budućih posjetitelja Kaštela Petrapiloza izrazili svoje ideje i željene sadržaje. Zašto PREOKRENUTA metoda dizajna doživljaja? Navedena se metoda koristi u radu s organizatorima događanja i menadžerima turističke destinacije kod kreiranja novih turističkih proizvoda uz preduvjet poznavanja tržišta, potencijalnih posjetitelja i njihovih potreba. Za potrebe ove radionice metodologija je preokrenula zbog izmijenjenih uloga, jer menadžment nije morao pretpostavljati što mlađa populacija želi u dvorcu, već su studenti u nekoliko koraka izrazili kakav bi sadržaj bio njima zanimljiv na ovakvoj lokaciji, kakva bi ih manifestacija privukla do Kaštela Petrapilosa koji bi bili motivi njihova dolaska.

Kreativni i otvoreni mladi umovi studenata koji nisu ograničeni postojećom ponudom u destinaciji ili prethodnim idejama predložili su niz zanimljivih turističkih sadržaja i tema manifestacija i posebnih događanja prilagođenih jedinstvenostima lokacije i strukture Kaštela Petrapilosa, koji su istovremeno zanimljivi mlađoj populaciji turista. Tako su kreatori turističke ponude Grada Buzeta u kratkom roku dobili niz zanimljivih ideja i potencijalnih sadržaja za mlađu populaciju posjetitelja Kaštela Petrapilosa.

Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno