Održana edukacija organizatora manifestacija na temu dizajna doživljaja

Novosti

5 minuta čitanja

U suradnji s Upravnim odjelom za turizam Istarske županije 6. i 7. ožujka 2018. godine dr.sc. Klara Trošt Lesić održala je edukacije za organizatore manifestacije na području Istre. Tijekom dva dana održane su cjelodnevne edukacije u Balama i Pazinu za ograničeni broj sudionika s ciljem stjecanja novih znanja iz područja dizajna doživljaja i organizacije manifestacija za pamćenje.

Cilj edukacije

Cilj edukacije je pružiti organizatorima manifestacija znanje o koracima u organizaciji iz perspektive planiranja budućih doživljaja posjetitelja te niz primjenjivih savjeta i noviteta koji će pridonijeti atraktivnosti i kvaliteti programa manifestacija. Pružena znanja primjenjiva su na manifestacijama različitih vrsta, od novonastalih do manifestacija s dugogodišnjom tradicijom, od manifestacija s malim brojem posjetitelja do manifestacija koje privlače veliki broj posjetitelja.

Sadržaj edukacije

  • Razumijevanje osnova ekonomije doživljaja,
  • Razumijevanje progresa stvaranja ekonomske vrijednosti
  • Identifikacija i naglašavanja posebnosti i jedinstvenosti manifestacije,
  • Identifikacija idealnih sudionika manifestacije
  • Metode preobrazbe pasivnih posjetitelja u aktivne sudionike,
  • Dimenzije dizajna doživljaja
  • Storytelling za organizatore manifestacija

 

Zašto su doživljaji toliko značajni organizatorima manifestacija? Istraživanjima je dokazano da što su intenzivniji doživljaji sudionika na manifestaciji, to je veća vjerojatnost da će se osoba vratiti na manifestaciju a time i u destinaciju.

Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno