Naša ponuda

Naše usluge

Istraživanje

EVALUACIJA MANIFESTACIJA

Sveobuhvatna, evaluacija iz perspektive odabranih ključnih dionika (posjetitelja, sponzora, lokalnog stanovništva) u skladu s pokazateljima održivog razvoja.

TKO SU KLJUČNI DIONICI?

Dionici su interesno-utjecajna skupina u koju se ubrajaju pojedinci, grupe i organizacije, koji imaju neka prava, zahtjeve ili interese od manifestacije. Primjeri dionika su: posjetitelji manifestacija, turisti, lokalno stanovništvo, suradnici, volonteri, sponzori, mediji itd.

ŠTO JE MAPA DIONIKA?

Mapa dionika je metoda identifikacije dionika i njihove podjele na primarne i sekundarne dionike. Sposobnost organizatora da organizira održivu manifestaciju određeno je odnosom s ključnim dionicima, jasnom i dosljednom komunikacijom te upravljanju zajedničkim ciljevima.

NEKE OD EVALUACIJA MANIFESTACIJA NA KOJIMA SMO RADILI…

Naziv projekta:  Evaluacija ribarske fešte u turističkoj destinaciji Funtana
Cilj projekta:  Prikupljanje stavova posjetitelja, ugostitelja, izlagača, turista i lokalnog stanovništva o zadovoljstvu „Ribarskom feštom“ za potrebe donošenja kvalitetnih odluka poboljšanja postojeće ponude i razvoja nove ponude u sklopu dugogodišnje gastronomske manifestacije.
Naručitelj:  Općina Funtana
Razdoblje izvršenja usluge:  lipanj – prosinac 2019. godine

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU PROJEKTA:
 • Definiranje evaluacijskog plana, izrada mape i matrice dionika
 • Priprema instrumenta istraživanja (ankete i online ankete)
 • Analiza kalendara manifestacija u turističkoj destinaciji Funtana 2015.-2019. godine
 • Analiza troškova organizacije „Ribarskih fešti“ 2015.-2019. godine
 • Analiza stavova posjetitelja „Ribarskih fešta“
 • Analiza stavova ugostitelja i izlagača uključenih u organizaciju „Ribarske fešte“
 • Analiza stavova turista (turisti u kampovima, privatnom smještaju i Marini Funtana)
 • Analiza stavova lokalnog stanovništva
 • Prikupljanje podataka na terenu i obrada podataka
 • Preporuke za poboljšanje kvalitete manifestacije
 • Prezentacija rezultata Naručitelju i organizacija radionice za ugostitelje
Istraživanje

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Koristeći znanja iz metodologije i statistike definiramo reprezentativni uzorak istraživanja, pomažemo u odabiru odgovarajuće metode (anketa, focus grupa, intervju…), oblikujemo pitanja, mjerne skale i provodimo istraživanje na terenu ili online.

KAKO DO ODABIRA ODGOVARAJUĆIH POKAZATELJA ODRŽIVOG RAZVOJA?

Pokazatelji održivog razvoja setovi su informacija koji su odabrani za praćenje i mjerenje promjena koje su od značaja za turistički razvoj i menadžment. Pokazatelji se dijele u tri kategorije: ekonomski, društveni i okolišni učinci što je u skladu sa tri stupa održivosti i načelima održivog razvoja turizma. Nakon provedbe analize stanja na terenu provodi se postupak odabira pokazatelja održivog razvoja koji odgovaraju uvjetima na turističkom tržištu na kojem postoji i djeluje turistička ponuda koja se analizira. Za potrebe istraživanja koriste se međunarodni izvori popisa pokazatelja održivog razvoja poput: OECD evaluacijskih kriterija i WTO pokazatelje za održivi razvoj turističkih destinacija.

NEKA OD ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA NA KOJIMA SMO RADILI…

Naslov istraživanja: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA NA PODRUČJU TURISTIČKE DESTINACIJE NOVIGRAD, 2019
Cilj istraživanja: Primarno istraživanje za potrebe brendiranja destinacije.
Anketirani ključni dionici:gosti u malim obiteljskim hotelima, gosti u velikim hotelima, gosti u privatnom smještaju, gosti u kampovima, vikendaši. Istraživanje je provedeno s ciljem prikupljanja informacija o lokacijama koje posjećuju turisti unutar destinacije (tržnica, galerije, muzej…), poznavanje ponude, posjet manifestacijama, degustacije lokalnih autohtonih jela za vrijeme boravka u destinaciji, profil posjetitelja, analiza hobija, analiza četiri elementa doživljaja (estetika, zabava, eskapizam i edukacija) u destinaciji, analiza elemenata koji utječu na odabir destinacije za provođenje godišnjeg odmora.
Naručitelj: Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova
Razdoblje izvršenja usluge: srpanj – rujan 2019. godine

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU ISTRAŽIVANJA:
 • Definiranje evaluacijskog plana
 • Priprema instrumenta istraživanja (ankete i online ankete)
 • Definiranje plana distribucije anketa u suradnji sa ključnim dionicima
 • Komunikacija sa ključnim dionicima
 • Analiza stavova turista
 • Prikupljanje podataka na terenu i obrada podataka
 • Prezentacija rezultata Naručitelju

Naslov istraživanja: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA UVOĐENJE NOVE APLIKACIJE – Projektna ideja Five Cracker
Cilj istraživanja: Istraživanje tržišta se provodilo za potrebe projektne ideje Five Cracker koja je sufinancirana potporom za inovatore Grada Zagrebu u okviru natječaja ZICER – Plavog ureda. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li interes od strane vlasnika privatnog smještaja za novom uslugom pružanje podrške iznajmljivačima u području guest service. Nove usluge odnosile bi se na pripremu malih znakova pažnje, iznenađenja ili poklona kako unaprijediti doživljaj gostiju u privatnom smještaju.
Razdoblje izvršenja usluge: prosinac 2019. – siječanj 2020.

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU ISTRAŽIVANJA:
 • Definiranje evaluacijskog plana
 • Priprema instrumenta istraživanja (online ankete)
 • Analiza stanja o praksama dočekivanja i kontakta s gostima za vrijeme boravka u privatnom smještaju
 • Definiranje plana distribucije online ankete (kanali i rokovi)
 • Prikupljanje podataka na terenu i obrada podataka
 • Izrada dokumenta i prezentacija rezultata istraživanja u svrhu promocije projekta
Upravljanje

PROVEDBA EUROPSKIH PROJEKATA

Provodimo istraživanja i sastavljamo izvješća o lokalnoj procjeni stanja (local assesment), organiziramo radne grupe i moderiramo rad s ključnim dionicima, sastavljamo izvješća o sudjelovanju dionika (report on stakeholders), sastavljamo smjernice akcijskih i strateških planova u sklopu provedbe EU projekata. Nakon završetka provedbe EU projekata sastavljamo konceptualne okvire projekata.

KAKO DO ODABIRA ODGOVARAJUĆIH POKAZATELJA ODRŽIVOG RAZVOJA?

Konceptualni okvir projekata je dokument u kojem su sustavno navedeni i na jednostavan način (tekstualno i grafički) objašnjeni svi koraci i rezultati EU projekata koji je proveden na razini općine, grada, institucije ili poduzeća. U posljednjih godina svjedoci smo provedbe velikog broja EU projekata, međutim iskustvo u vođenju i stečeno znanje ostaje samo osobama koje su radile na projektu te njihovim odlaskom nositelj projekta gubi znanje i iskustvo ukoliko ono nije zapisano. Cilj sastavljanja konceptualnih okvira je upravo zadržavanje znanja i iskustva kroz objašnjenje koraka, aktivnosti i ciljeva provedbe projekata te učenja iz iskustava dobre i loše prakse za buduće djelatnike.

NEKI OD EU PROJEKATA NA KOJIMA SMO RADILI…

Naslov projekta: I-ARCHEO.S.
INTEGRATED SYSTEM OF THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE AND THE CULTULAR ACTIVITIES
Cilj projekta: izgradnja integriranog sistem usluga za valorizaciju prirodne i kulturne baštine temeljenih na održivom ekonomskom razvoju
Naručitelj: Pučko otvoreno učilište Poreč
Razdoblje izvršenja usluge: 2018.-2019.

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU PROJEKTA:
 • Organizacija edukacije za djelatnike POUP-a, članove projektnog tima na temu „ODRŽIVO UPRAVLJANJE DOGAĐANJIMA U SKLOPU PROJEKTA I-Archeo.S.“, Poreč, 20.12.2018. godine
 • Analiza prvog izdanja manifestacije OKOLO – Tjedan kulture življenja u Poreču, online anketa za posjetitelje
 • Izrada Konceptualnog okvira projekta I-ARCHEO.S.

Naziv projekta: UŽIVAM TRADICIJO
UŽIVAM TRADICIJU PO KULINARSKOJ TRANSVERZALI OD PANONIJE DO JADRANA
Cilj projekta: uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročno održivog sudjelovanja lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine
Naručitelj: Turistička zajednica Općine Vrsar
Razdoblje izvršenja usluge: 2017.-2020.

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU PROJEKTA:
 • Oblikovanje ankete i provedba istraživanja stavovi ključnih dionika o gastronomskom identitetu Vrsara
 • Izvještaj o analizi stanja na temu kulinarske baštine turističke destinacije Vrsar
 • Organizacija edukacije za partnere na projektu, „Održivo upravljanje projektom Uživam Tradicijo – Primjer gamificationa u programu kulturnog događanja „Stari samanj pod kaštelom, Vrsar“, Vrsar, 10.12.2019. godine
 • Izrada Akcijski plan projekta “Uživam Tradicijo” – Konceptualni model dugoročnog sudjelovanja Turističke zajednice Općine Vrsar u kulinarskoj transverzalni
 • Uključivanje lokalne zajednice – Analiza zadovoljstva volontera kulturne manifestacije „Stari samanj pod Kaštelom“

Naziv projekta: WONDER iz programa INTERREG ADRION
Cilj projekta: Povećati atraktivnost i konkurentnost odredišta iz Jadransko-jonske regije zahvaljujući pristupu prilagođenom djeci čiji je cilj poboljšanje turističke ponude i poboljšanje životnih uvjeta gradova kroz razvoj novih i inovativnih metoda za sudjelovanjem.
Naručitelj: Grad Novigrad – Cittanova
Razdoblje izvršenja usluge: 2020. – u tijeku

AKTIVNOSTI EVENTORA U SKLOPU PROJEKTA:
 • Analiza strateških dokumenata na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini za potrebe izrade Izvještaja o lokalnoj procjeni stanja
 • Moderiranje u radnim skupinama ključnih dionika
 • Provedba istraživanja među djecom i izrada Izvještaja o dječjim povratnim informacijama
 • Definiranje mape dionika i izrada matrice dionika i izrada izvješća o učešću dionika
 • Podrška Naručitelju pri izradi Wonder akcijskog plana za Grad Novigrad-Cittanova
Istraživanje

EDUKACIJE I PREDAVANJA

Organiziramo jednodnevne ili višednevne edukacije i predavanja temeljena na aktivnom učenju na temu menadžmenta manifestacija, ekonomije doživljaja i održivog turizma.

Održane edukacije i predavanja
 1. „Važnost evaluacije i vrednovanja manifestacija za održivost destinacije – primjeri iz prakse“, 21.12.2021., online gostujuće predavanje na kolegiju Upravljanje manifestacija u sklopu ciklusa predavanja #Tourism Talks pri Ekonomskom fakultetu u Splitu
 2. „Kako dočekujemo naše goste? Rezultati istraživanja 2019.“, 15.2.2020., Promohotel – međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam, Poreč
 3. „Dizajnom doživljaja do kvalitetne turističke ponude destinacije“, 15.11.2019., naručitelj: Turistička zajednica općine Oprtalj, Lječilište Istarske toplice
 4. „Dizajnom doživljaja klijenata do kvalitetnije usluge – uloga poduzetnika“, 30.10.2019., naručitelj: Grad Poreč, Porečki inkubator, Poreč
 5. „Učinak filmskih festivala na lokalnu zajednicu“, 21.10.2019., Konferencija Film Festivals Days u sklopu International Sound & Film Music Festival, Pula
 6. „Kako kreirati doživljaje za pamćenje“, Zagreb, 7.5.2019., naručitelj: Plavi ured, poduzetnički centar Grada Zagreba
 7. „Kulturna događanja kao alat održivog upravljanja destinacijom“, Poreč, 2.4.2019., Međužupanijski stručni skup profesora ekonomskih predmet
 8. „Dizajnom doživljaja do kvalitetne turističke ponude destinacije“, 12.12.2018., naručitelj: STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Rijeka
 9. „Gastronomska događanja u Istri – alat održivog upravljanja destinacijom“, Sarajevo, 25.10.2018., Konferencija „Gastronomija i razvoj turističke destinacije”
 10. „Edukacija organizatora manifestacija središnje Istre“, Pazin, 28.5.2018., naručitelj: Turistička zajednica središnje Istre
 11. „Menadžment manifestacija u turizmu“, Pula, 15.5.2018., cjelodnevna edukacija
 12. „Dizajn doživljaja – kako organizirati manifestacije za pamćenje“, Bale 6.3.2018. i Pazin 7.3.2018., naručitelj: Upravni odjel za turizam Istarske županije
 13. „Trendovi u organizaciji kulturnih i poslovnih manifestacija u 2018. godini“, 21.2.2018., Promohotel – međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam, Poreč
 14. „Što je potrebno za organizaciju uspješne turističke manifestacije“, Umag 22.2.2016., Poreč 24.2.2016., Pula 25.2.2016., Labin 26.2.2016., Buzet 29.2.2016. i Pazin 29.2.2016., naručitelj: Upravni odjel za turizam Istarske županije“

HODOGRAM PROVEDBE EVALUACIJE

SASTANAK S NARUČITELJEM ISTRAŽIVANJA
Naručitelj daje informacije o trenutnom stanju broja gostiju ili procjenu broja posjetitelja manifestacije prethodne godine te definira svoja očekivanja vezana za istraživanje.

IZRADA EVALUACIJSKOG PLANA I PRIPREMA PONUDE
Evaluacijski plan prikazuje model evaluacije odabrane turističke ponude, definira područja procjene, odabrane pokazatelje, plan distribucije i prikupljanja podataka na terenu ili on-line, metode prikupljanja i obrade podataka.

PREDSTAVLJANJE PONUDE
Predstavljanjem ponude usklađujemo elemente evaluacijskog plana s ciljevima i očekivanjima naručitelja te predstavljamo uzorak istraživanja i hodogram aktivnosti po mjesecima. Utvrđujemo kontakt osobu na strani naručitelja koja će biti zadužena za komunikaciju. Tijekom trajanja evaluacije po dogovoru šaljemo periodične izvještaje (npr. svakih 15 dana) o stanju provedbe istraživanja, broju prikupljenih anketa ili provedenih intervjua.

ANALIZA STANJA I MAPIRANJE DIONIKA
Prvi korak u istraživanju odnosi se na prikupljanje podataka o trenutno stanju turističke ponude koja se analizira te identificiranje ključnih dionika (pojedinaca ili organizacija) koji imaju utjecaja na turističku ponudu.

SASTAVLJANJE I TESTIRANJE INSTRUMENATA ISTRAŽIVANJA
Nakon identificiranja i mapiranja ključnih dionika oblikuju se odgovarajući instrumenti istraživanja. Tako se na primjer mogu oblikovati ankete za goste, ankete za posjetitelje manifestacije, ankete za lokalno stanovništvo, pitanja za intervju ključnih dionika, moderiranje fokus grupa itd. Odabrani instrumenti istraživanja ovise o ciljevima istraživanja i dionicima čije se mišljenje analizira.

REGRUTIRANJE I EDUKACIJA ANKETARA
U slučaju provedbe istraživanja na terenu angažiraju se anketari. Najčešće se u suradnji s općinama/gradovima pozovu studenti, nezaposleni i/ili svi zainteresirani koji se žele uključiti u istraživanje u ulozi anketara. Prije početka rada, svi zainteresirani prolaze kratak proces edukacije u kojem se upoznaju s ciljevima istraživanja, pitanjima u anketi, najboljim načinima pristupanja gostima prilikom anketiranja. Anketari sudjeluju volonterski ili se sklapaju studentski ugovori ili ugovori o dijelu.

PROVEDBA ISTRAŽIVANJA NA TERENU
Svaki anketar dobije sve potrebne materijale za provedbu istraživanja (dovoljan broj anketa, podlogu za pisanje, kemijske olovke i bedž s oznakom „anketar“) kao i dnevni plan s brojem anketa koji mora prikupiti.

GDPR
U svom radu obvezujemo se da se svi osobni podaci i podaci prikupljeni istraživanjem koristiti samo u svrhu realizacije ugovorene usluge, međusobne komunikacije te radi izrade evaluacije. Navedene podatke obrađujemo tijekom trajanja poslovnog odnosa. U svom radu obvezujemo se da će se svi osobni podaci i podaci prikupljeni istraživanjem koristiti samo u svrhu realizacije ugovorene usluge, međusobne komunikacije te radi izrade evaluacije. Obvezujemo se podatke prikupljene istraživanjem obrađivati i štititi sukladno Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU).

UNOS ANKETA U PROGRAM ZA OBRADU PODATAKA
Nakon završetka prikupljanja podataka (anketiranjem ili provedbom intervjua), podaci se šifriraju i unose u bazu podataka. Podaci se analiziraju koristeći statistički program za obradu podataka.

ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Ovisno o potrebama klijenata provodimo analizu deskriptivnim metodama (osnovne karakteristike uzorka, postoci, aritmetičke sredine, medijan, mod) te inferencijalnu analizu (testiranje odnosa između varijabli uz pomoć statističkih testova, koeficijenata i njihove značajnosti).

PREDSTAVLJANJE REZULTATA I PRIMOPREDAJA STUDIJE
Analizirani rezultati istraživanja prezentiraju se naručitelju i dostavljaju u wordu u dvije kopije. Nakon završene prezentacije i provedbe eventualnih ispravaka i dodataka potpisuje se primopredaja dokumentacije čime završava proces istraživanja.