Blog

14 minuta čitanja

Jednostavno rečeno održive manifestacije su manifestacije koje ne propadaju, već se održavaju iz godine u godinu. Imaju čvrste osnove u smislu PODRŠKE lokalne zajednice i JASNO DEFINIRANE SVRHE postojanja koja je usklađena s kulturom mjesta u kojoj se održavaju i potrebama posjetitelja.

Dugoročno održive manifestacije

ŠTO SU ODGOVORNE I ODRŽIVE MANIFESTACIJE?

Manifestacije koje su odgovorne u kratkom roku postaju dugoročno održive. Odgovorne manifestacije osjetljive su na ekonomske, društvene i okolišne potrebe lokalne zajednice (domaćina) i organizirane su da optimiziraju pozitivne učinke. Osnovna karakteristika održivih manifestacija je pozitivna suradnja i interakcija između organizatora, lokalnog stanovništva, posjetitelja i sudionika, sponzora i ostalih ključnih dionika. Održivim manifestacijama smatraju se i one manifestacije koje mogu neograničeno izdržati, bez trošenja ili nanošenja štete resursima od kojih ovise (npr. ljudi, infrastruktura, financijska sredstava, okoliš). Praćenje društvenih, ekonomskih i okolišnih učinaka manifestacija i njihova evaluaciju ključni su korak u postizanju održivih manifestacija.

Održivi razvoj je dugogodišnji proces kontinuiranog rada na manifestaciji s ciljem njezinog kvalitetnog razvoja i planiranog rasta u svim područjima, a ne samo iz perspektive ekonomskih rezultata.  Ako bi trebali opisati održive manifestacije u tri natuknice, onda bi to bile manifestacije:

 • čiji su ekonomski, društveni i okolišni učinci uravnoteženi,
 • čiji je program povezan sa tradicijom mjesta održavanja i
 • čiji ključni dionici surađuju i imaju usklađene ciljeve.

“Organizatori manifestacija moraju razumjeti značenje pojmova održivih i odgovornih manifestacija i prihvatiti sustav održivog upravljanja kao pomoć ka ostvarenju stalnih koristi i profita, a ne kao ograničenje i obaveza kod organizacije manifestacija.”


JESU LI ODRŽIVE MANIFESTACIJE POMODNA TEMA ILI POTREBA?

Autori Raj i Musgrave u knjizi „Event Management and Sustainability“ iz 2009. godine zaključuju da se praksa upravljanja manifestacijama u cilju postizanja održivosti razvijala godinama, a novonastala potreba za odgovornom profesijom menadžera manifestacija predstavlja prirodni napredak u upravljanju manifestacijama u 21. stoljeću. S porastom educiranih i odgovornih turista, važnosti personaliziranih doživljaja, osviještenosti društva o važnosti očuvanja okoliša, organizatori manifestacija različitih vrsta nalaze se pred izazovom organizacije manifestacija koje će biti dugoročno održive. Međutim, najveći izazov nije svladavanje ili razumijevanje odrednica održivosti, već veći je izazov potreba za kontinuiranim poboljšanjem i promjenom ponašanja organizatora manifestacija, u smislu usklađivanja s mentalitetom održivosti.


EVALUACIJA UČINAKA MANIFESTACIJA

Sustavom održivog upravljanja manifestacija (Sustainable Management System, SMS)  prate se i mjere učinci manifestacija te je moguće identificirati i riješiti probleme, utvrditi načine unaprjeđenja upravljanja manifestacijama, utvrditi uspjeh, tj. neuspjeh manifestacija koje se održavaju u destinaciji, utvrditi troškove i koristi, zadovoljiti sponzore i ostali dionike koji (su)financiraju manifestacije, te biti prihvaćeni, dobiti kredibilitet i podršku. Zanemarivanjem evaluacije manifestacije, prije i nakon njenog održavanja, gube se korisne informacije za organizatora manifestacije, ali i ostalih koji uče na tuđim iskustvima.

ULOGA ORGANIZATORA U UPRAVLJANJU ODRŽIVIM MANIFESTACIJAMA

Održivo upravljanje manifestacijama ima multiplikativni efekt, što znači da dolazi do višestrukih pozitivnih učinaka za manifestacije i za destinacije u kojima se one održavaju. Organizatori manifestacija moraju razumjeti značenje pojmova održivih i odgovornih manifestacija i prihvatiti sustav održivog upravljanja kao pomoć ka ostvarenju stalnih koristi i profita, a ne kao ograničenje i obaveza kod organizacije manifestacija.

Da bi manifestacija postala održiva, neophodan je timski rad grupe ljudi uz organizatora. Idealno bi bilo kad bi to bili lokalni stanovnici ili osobe s istim interesom koje će svojim radom omogućiti da se manifestacija održava iz godine u godinu. Ima slučajeva da je u prvim godinama pokretanja i održavanja manifestacije cijeli posao organizacije vodila jedna osoba, pokretač, lider, čija je strast prema određenoj temi ili vizija kako će se manifestacija razvijati dovela do uspjeha manifestacije. Međutim, vrlo je važno da se od samog početka stvori grupa ljudi koja će zajedno raditi na organizaciji manifestacije kako cijeli posao ne bi ovisio o pojedincu. U suprotnom može doći do pada kvalitete ili neodržavanja manifestacije ukoliko pojedinac ode ili nije u mogućnosti raditi.


Primjeri aktivnosti koje doprinose održivosti manifestacija

 • Definiranje jedinstvenosti manifestacije, po čemu je manifestacija posebna
 • Suradnja s ključnim dionicima
 • Informiranje i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka vezane uz manifestacije
 • Definiranje programa manifestacije u skladu s tradicijom i kulturom mjesta u kojem se održava
 • Ponuda i priprema jela na manifestaciji s proizvodima lokalnih poljoprivrednika
 • Selektivno sakupljanje otpada
 • Humanitarni karakter manifestacije
 • Praćenje učinaka manifestacija putem anketiranja posjetitelja, praćenja financijskih izvještaja i sl.

I za kraj nemojte zaboraviti da je održivi razvoj PROCES!

Nemojte se obeshrabriti mislima da Vaša manifestacija ne može biti održiva, nemojte nalaziti isprike. Učinite svake godine jednu aktivnost i ubrzo ćete ima stabilnu manifestaciju s podrškom zajednice koja se održava iz godine u godinu.


Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno