Što organizatori manifestacija moraju znati o ponašanju turista kao posjetitelja lokalnih manifestacija

Blog

12 minuta čitanja

Iz dosadašnjih istraživanja poznato je da su manifestacije značajan element atrakcije i animacije u turističkoj destinaciji te da su upoznavanje drugih kultura ili učenje o njima, uzbuđenje, potrebom za integracijom i interakcijom neki od motiva zašto turisti posjećuju manifestacije.

Eskapizam potiče ljude na posjećivanje manifestacija

MANIFESTACIJE KAO ATRAKCIJA ILI ANIMACIJA U DESTINACIJI

Uloga atrakcije manifestacija odnosi se na privlačenje turista i posjetitelja u destinaciju koji, u slučaju da se manifestacija ne održava ili nije održala u prošlosti, destinaciju ne bi posjetili.

Uloga atrakcije može se najjednostavnije objasniti na primjeru mega manifestacija poput Olimpijskih igara. Mega manifestacije atraktivne prije, za vrijeme i mnogo godina nakon održavanja, što utječe i na atraktivnost destinacije. Zbog svoje veličine i značaja one doprinose iznad prosječnoj posjećenosti destinacije, medijskoj pokrivenosti, ugledu domaćina, mjestu održavanja ili organizaciji.

Manje lokalne manifestacije koje obogaćuju ponudu destinacije imaju ulogu animacije. Njihova je uloga vrlo bitna iako često zanemarena, jer bez obzira što takve manifestacije ne povlače za sobom veliki broj dolazaka i noćenja, one imaju značajniju društvenu ulogu u povezivanju lokalnog stanovništva i predstavljanju lokalne kulture turistima.

“Posjećenost manifestacija ovisi o širokom spektru motiva kao što su socijalizacija, obiteljsko zajedništvo, upoznavanje drugih kultura ili učenje o njima, uzbuđenje, potrebom za integracijom i interakcijom.”


MOTIVI SUDJELOVANJA NA MANIFESTACIJAMA

Analize ponašanja posjetitelja mega manifestacija poput Olimpijskih igara i njihovih učinaka vrlo su često predmet istraživanja, ali što je s manjim lokalnim manifestacijama koje nisu prepoznatljive, nisu toliko atraktivne ili razvikane. Motiviraju li one turiste na dolazak u destinaciju?

Istraživanja o motivima sudjelovanja na manifestacijama potvrdila su da eskapizam potiče ljude na posjećivanje manifestacija. Ljudi očekuju da će određene aktivnosti ili iskustva proizvesti željenu korist, da će se ispuniti njihove potrebe i težnje.

Motive možemo grupirati u dvije kategorije, i to unutarnje motive koji proizlaze iz osobnih potreba, uključujući traganje i bijeg, i vanjske motive koji su rezultat utjecaja drugih. Usporedbom različitih iskustva provođenja slobodnog vremena, posjetitelji manifestacija uključuju se u unutarnju i vanjsku potragu za informacijama. Među vanjskim utjecajima na potencijalne posjetitelje manifestacija ubrajamo razne društvene čimbenike, kao što su obitelj, kolege, vršnjaci, kultura (uvjerenja, moral, običaji i sl.) i u suvremenom svijetu društvenih mreža influenceri, blogeri i sl. Jedan čitav spektar unutarnjih utjecaja također utječe na donošenje odluke o sudjelovanju na manifestaciji. Ovi utjecaji uključuju percepciju, učenje i pamćenje, motive, crte osobnosti i stavove potrošača.

Također, posjećenost manifestacija ovisi o širokom spektru motiva kao što su socijalizacija, obiteljsko zajedništvo, upoznavanje drugih kultura ili učenje o njima, uzbuđenje, potrebom za integracijom i interakcijom.

3 FAZE RAZUMIJEVANJA PONAŠANJA TURISTA KAO POSJETITELJA MANIFESTACIJE

Istraživanja kojima se nastoji razumjeti ponašanje turista koji posjećuju manifestacije u destinaciji provode se u tri faze:

  1. Prije putovanja i izbora destinacije,
  2. Za vrijeme boravka u destinaciji i posjećivanja manifestacija te
  3. Nakon sudjelovanja na manifestacija.

riganje-vatre-na-događanju-festivalu-manifestacije


PRVA FAZA – PRIJE DOLASKA U DESTINACIJU

Prva faza odnosi se na period prije dolaska turista u destinaciju i proces donošenja odluke o godišnjem odmoru. U fazi prije dolaska u destinaciju važno je razumjeti koja je uloga manjih manifestacija lokalnog karaktera, te ima li turist prilikom donošenja odluke o izboru destinacije mogućnost vrednovati destinaciju i na temelju ponude manifestacija.

Pitanja koja mogu biti korisna u ovoj fazi su:

Je li manifestacija element atrakcije ili animacije turista?
Utječe li manifestacija na prepoznatljivost destinacije?
Koja je lokalna manifestacija motiv dolaska turista u destinaciju?

Prema rezultatima istraživanja provedenog u Istri 2015. godine na uzorku od 313 anketiranih posjetitelja manifestacija, prevladavajući motiv dolaska u destinaciju je pasivni odmor i opuštanje (79 %), koji slijedi motiv upoznavanje prirodnih ljepota destinacije (42,7 %) te gastronomija (27,7%). Za većinu ispitanika, njih 74,2 % manifestacije nisu bitne u odabiru destinacije u kojoj će provesti godišnji odmor te je sukladno tome sudjelovanje na manifestacijama kao motiv dolaska u destinaciju odabralo tek 5 % ispitanika. Rezultati istraživanja također pokazuju da njih 36 % prati kalendar lokalnih manifestacija prilikom odabira datuma ili perioda godišnjeg odmora koji će provesti u destinaciji.

DRUGA FAZA – TIJEKOM BORAVKA U DESTINACIJI

Druga faza odnosi se na period tijekom boravka turista u destinaciji i sudjelovanja na lokalnim manifestacijama.

Pitanja koja mogu biti korisna u ovoj fazi su:

Ima li destinacija online kalendar manifestacija koji se redovito ažurira?
Jesu li turisti upoznati s kalendarom lokalnih manifestacija koje se održavaju u destinaciji za vrijeme njihova boravka?
Jesu li turisti sudjelovali na nekoj od lokalnih manifestacija za vrijeme njihova boravka u destinaciji?

Rezultati istraživanja ponašanja turista kao posjetitelja manifestacija pokazuju da je više od polovice anketiranih (52,9 %) upoznato s kalendarom manifestacija. Nešto manje od polovice ispitanika (48,7 %) sudjelovalo je na nekoj od manifestacija koje su se održavale u destinaciji za vrijeme njihova boravka, od čega u najvećem dijelu na gastronomskim (47,1 %) te najmanje na umjetničkim manifestacijama (19,1 %).

TREĆA FAZA – NAKON SUDJELOVANJA NA MANIFESTACIJI

Nakon što je analizom ponašanja turista kao posjetitelja manifestacija utvrđeno što ih motivira za odabir destinacije, koja je uloga manifestacija u procesu donošenja odluke o putovanju i koliko su upoznati s manifestacijama koje se održavaju u destinaciji za vrijeme boravka slijedi treća faza koje se odnosi na poslijeprodajno ponašanje ili zadovoljstvo nakon sudjelovanja na manifestaciji.

Pitanja koja mogu biti korisna u ovoj fazi su:

Analiziraju li se učinci manifestacije nakon održavanja?
Prati li se zadovoljstvo turista?
Koja je razina zadovoljstva turista organizacijskim aspektima manifestacija nakon sudjelovanja?

Rezultati istraživanja zadovoljstva turista kao posjetitelja manifestacija u analiziranoj turističkoj destinaciji je vrlo dobra i iznosi 4,09. Turisti koji su sudjelovali na manifestacijama lokalnog karaktera bili su najmanje zadovoljni informiranošću o održavanju (3,82), dok su bili najzadovoljniji uslužnošću djelatnika (4,31).


Podaci navedeni u tekstu bloga sažetak su znanstvenog rada autorice dr.sc. Klare Trošt Lesić s naslovom “Analiza ponašanja turista na lokalnim manifestacijama”, objavljenog u znanstvenoj monografiji “Kupovno ponašanje turista”, urednika doc.dr.sc. Ive Slivar, doc.dr.sc. Dražena Alerića i izv.prof.dr.sc. Uglješe Stankov, u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile, Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Pula, 2017. godine

I za kraj nemojte zaboraviti da je održivi razvoj manifestacije PROCES koji traje!

Analizom motiva dolaska i zadovoljstva posjetitelja manifestacije pozitivno se utječe na razinu održivosti manifestacije! 

Zato anketirajte, razgovarajte sa svojim posjetiteljima. Istražite njihove motive dolaska, zadovoljstvo pojedinim elementima manifestacije, saznajte profil Vaših posjetitelja i koji su njihovi problemi. Na temelju rezultata istraživanja sljedeće godine prilagodite program manifestacija upravo s ciljem ugađanja Vašim posjetiteljima, jer odluka o sudjelovanju na manifestaciji donosi se zbog osjećaja koju osoba ima na manifestaciji, a ne samo zbog programa.


Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno