Mapa ključnih dionika – metoda razumijevanja okoline događanja

Blog

10 minuta čitanja

Sposobnost organizatora da organizira održivo događanje određeno je odnosom s ključnim dionicima. Odnos s ključnim dionicima iznimno je bitan, ali odakle krenuti? Kako identificirati ključne dionike i njima upravljati? U današnjem blogu naučite jednostavnu metodu identifikacije i pozicioniranja dionika kao temelj za buduću komunikaciju i upravljanje zajedničkim ciljevima.


1. KORAK – MAPIRANJE

Za izradu mape dionika, organizator mora biti dobro upoznat s okruženjem događanja što je otežavajuća okolnost za vanjske organizatore. U procesu mapiranja dionika organizator upisuje sve ljude ili skupine ljudi na koje događanje utječe svojim održavanjem, na pozitivno ili negativno, diretno ili indirektno. Cilj je identificirati sve dionike na koje događanje utječe, biti upoznati s njihovim mišljenjem o događanju i na vrijeme intervenirati ukoliko netko od dionika nije zadovoljan. Na taj način osigurava se održivost događanja sprječavanjem nezadovoljnih dionika da onemoguće daljnje održavanje događanja.

mapa dionika


Mapa dionika

2. KORAK – MATRICA DIONIKA

Matrica dionika jedan je od alata koji pomaže organizatorima identificirati primarne i sekundarne dionike.

Matrica dionika koristi se na način da organizator određuje položaj zasebnog dionika na matrici, uzimajući u obzir da se os x odnosi na interes dionika te os y na njegovu snagu. U matrici dionika razlikujemo četiri vrste dionika:

  1. one kojima je potrebno pozorno upravljati jer posjeduju jaku snagu i visoku interes,
  2. one koje treba pratiti s minimalnim trudom jer posjeduju malu snagu i nizak interes,
  3. one koje treba zadovoljiti je posjeduju jaku snagu ali nizak interes te
  4. one koje treba informirati jer bez obzira što nemaju snage imaju visoki interes.

TESTIRANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZATORA

Problemi mogu nastati kada individualne ciljevi ili interesi pojedinih dionika nisu međusobno usklađeni, ili kada ciljevi jednog dionika prevladavaju u odnosu na ciljeve ostalih dionika. U takvim slučajevima testira se sposobnost menadžera događanja da uskladi sve dionike te da istovremeno osigura najbolje moguće uvjete za događanje. Najčešći izazov za menadžere događanja na terenu je uskladiti zaposlenike i volontere, odnosno plaćene i dobrovoljne djelatnike, ne bi li se osigurala njihova uspješna zajednička suradnja.

Više o različitim vrstama dionika te o važnosti razumijevanja okoline događanja prepoznavanjem razlike između primarnih i sekundarnih dionika pročitajte na blogu Tko su ključni dionici manifestacija?

I za kraj nemojte zaboraviti da je održivi razvoj manifestacije PROCES koji traje!
Identifikacijom ključnih dionika te usklađivanja ciljeva manifestacije s njihovim interesima i ciljevima pozitivno utječe na dugoročnu održivost manifestacije!

Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno