Evaluacija učinaka manifestacija – najčešće zanemaren korak od strane organizatora

Blog

9 minuta čitanja

Poznavanje različitih metoda evaluacije manifestacija, izvora informacija te njihov odgovarajući način korištenja sastavni su dio procesa upravljanja kratkoročno odgovornim i dugoročno održivim manifestacijama.

Graf evaluacije manifestacija

Zašto je evaluacija učinaka važna?

Osnovna svrha evaluacije manifestacije je učenje iz vlastitog iskustva, odnosno ispravljanje nastalih grešaka u organizaciji s ciljem poboljšanja kvalitete manifestacije iz godine u godinu. Kako bi evaluacija manifestacije bila korisna i uspješna organizator mora RAZUMJETI prednosti evaluacije, PRIMIJENITI odgovarajuće metode ovisno o vrsti manifestacije te biti DOSLJEDAN u praćenju i mjerenju učinaka iz različitih perspektiva.

Zanemarivanjem evaluacije manifestacije, prije i nakon njenog održavanja, gube se korisne informacije za organizatora, ali i za ostale koji uče na tuđim iskustvima.

Zanemarivanjem evaluacije proces upravljanja manifestacijama temelji na principu POKUŠAJ-POGREŠKA-ISPRAVAK koji je dugotrajan i skup jer organizatori uče iz vlastitih pogrešaka, a da pritom nemaju povratnih informacija o zadovoljstvu posjetitelja, lokalnog stanovništva, ostvarenju postavljenih ciljeva i sl. Evaluacijom je moguće identificirati i ukloniti greške u njihovom nastanku kako se one ne bi razvile u skupe ili teško rješive probleme.

Metode evaluacije učinaka

U području istraživanja učinaka manifestacija ističe se potreba praćenja društvenih, kulturnih, okolišnih, političkih i osobnih učinaka koji su u istraživanjima zapostavljeni u odnosu na ekonomske učinke. Upravo stoga, potiče se korištenje tzv. Triple Bottom Line (TBL) izvještaja, kako bi se fokus s istraživanja ekonomskih učinaka proširio na istraživanje njihovih društvenih i okolišnih učinaka i na taj način omogućilo sveobuhvatno praćenje učinaka manifestacija.

Praćenje društvenih, ekonomskih i okolišnih učinaka manifestacija i njihova evaluaciju ključni su korak u postizanju održivih manifestacija. Metode praćenja su raznolike, od jednostavnijih (ankete, intervjui, promatranje), tradicionalnih metoda (Cost benefit analiza, Input-output analiza, Computable general equilibrium model (CGE), Social accounting matrices (SAM), Importance performance analysis (IPA)), do suvremenih pristupa (ENCORE Festival and Event Evaluation Kit, Event Management Body of Knowledge (EMBOK)).

U procesu evaluacije učinaka manifestacija bitne su različite perspektive, i to perspektiva organizatora, djelatnika i volontera, sponzora, posjetitelja, lokalne zajednice i sigurnosnih službi.


Izvori informacija za evaluaciju manifestacija

Tijekom procesa evaluacije potrebno je koristiti različite izvore podataka o održanoj manifestaciji, kako bi se dobila potpuna slika i više perspektiva.

Prema autorima Salemu, Jonesu i Morganu u procesu evaluacije učinaka manifestacija bitne su različite perspektive, i to perspektiva organizatora, djelatnika i volontera, sponzora, posjetitelja, lokalne zajednice i sigurnosnih službi.

Poduzeće Eventor u svom radu s organizatorima i evaluaciji manifestacija koristi metodu TRIJANGULACIJE čiji se izbor temelji na cilju utvrđivanja realne i pouzdane procjene održivog upravljanja analizirane manifestacije iz TRI RAZLIČITE PERSPEKTIVE posjetitelja, sudionika i lokalnog stanovništva.

Primjeri jednostavnih metoda praćenja i evaluacije učinaka manifestacija
  • Metoda promatranja
  • Anketiranje posjetitelja
  • Anketiranje sudionika
  • Anketiranje lokalnog stanovništva
  • On line ankete
  • Neformalni razgovori
  • Intervju
  • Traženje mišljenja stručnjaka
  • Metoda predviđanja posjećenosti
I za kraj nemojte zaboraviti da je održivi razvoj PROCES!

Nemojte se obeshrabriti mislima da su navedene metode nepotrebne ili komplicirane, nemojte nalaziti isprike. Za početak provedite anketiranje posjetitelja ili lokalnog stanovništva, analizirajte rezultate, uzmite u obzir njihovo mišljenje i ubrzo ćete ima stabilnu manifestaciju s podrškom zajednice koja se održava iz godine u godinu.

Anketa je jedna od glavnih tehnika prikupljanja podataka iz prve ruke u svrhu dobivanja kvantitativnih podataka i mišljenja posjetitelja nakon održavanja manifestacije. Mogu se koristiti samostalno (ispitanici sami ispunjavaju papirnatu ili online anketu) ili u kombinaciji tijekom provođenja intervjua (licem u lice ili putem telefona).
Vaš mentor u organizaciji održivih događanja,

Klara potpis

Izdvojeno