TRENUTNO RADIMO NA NAŠOJ NOVOJ WEB STRANICI!

USLUGE EVENTORA:

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - Koristeći znanja iz metodologije i statistike definiramo reprezentativni uzorak istraživanja, pomažemo u odabiru odgovarajuće metode (anketa, fokus grupa, intervju...), oblikujemo pitanja, mjerne skale i provodimo istraživanje na terenu.

EVALUACIJA MANIFESTACIJA - Sveobuhvatna, po mjeri manifestacije oblikovana evaluacija iz perspektive odabranih ključnih dionika (posjetitelja, sponzora, lokalnog stanovništva) u skladu s pokazateljima održivog razvoja.

UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA - Provodimo analize ciljanog tržišta, potreba, problema i motiva dolaska posjetitelja u destinaciju, na manifestaciju, interpretacijski centar za potrebe kreiranja studije upravljanja posjetiteljima i akcijskih planova na razini destinacije.

EDUKACIJE I  PREDAVANJA - Organiziramo jednodnevne ili višednevne edukacije i predavanja na temu menadžmenta manifestacija, ekonomije doživljaja i održivog turizma temeljene na aktivnom učenju.

Za sve upite kontaktirajte nas na info@eventor.hr

Politika privatnosti